Algemeen cursussen Spaans bij La Academia

Het lesprogramma van La Academia heeft een piramidale structuur gebaseerd op de gedachte een vreemde taal te leren op een geleidelijke en praktische wijze.

Structuur lesprogramma en benaming van de niveaus

We bieden cursussen Spaans aan op alle verschillende niveaus, van A1 tot en met C1. De niveaus zijn gebaseerd op de normen van het Europees Referentiekader voor de talen van de Raad van Europa. Europa beschikt sinds 2001 over een Europees Referentiekader voor moderne vreemde talen, hierna afgekort tot ERK. Met het opengaan van de Europese grenzen en de daarmee gepaard gaande internationalisering van de opleidings- en arbeidsmarkt, is de behoefte toegenomen aan een uniform systeem om niveaus van taalbeheersing mee uit te drukken. Met dit uniforme systeem kan iedere Europeaan zijn of haar talenkennis meten aan die van een andere inwoner van Europa. De niveaus van het ERK zijn beschreven voor spreek- en gespreksvaardigheid, lees-, schrijf- en luistervaardigheid. De beschrijvingen zijn functioneel: ze geven aan in welk soort situaties iemand zich kan redden, en de vereiste mate van correctheid van taalbeheersing.

Basisgebruiker:

A1 Breakthrough: 3 cursussen van 13 lessen van 75 minuten  Aula Internacional Plus 1

A2 Waystage: 3 cursussen van 13 lessen van 75 minuten  Aula Internacional Plus 2 

Onafhankelijk gebruiker:

B1 Threshold: 4 cursussen van 13 lessen van 75 minuten Aula Internacional Plus 3

B2 Vantage: 5 cursussen van 13 lessen van 75 minuten Aula Internacional 4 / 5 Nueva Edición

Vaardig gebruiker:  speciale cursussen

C1 Effective Operational Proficiency    El Ventilador / ed. Difusión

C2 Mastery

Dit zijn niveaus van het Europees Referentiekader.
Hieronder staan korte beschrijvingen van de cursussen en eronder een link naar het lesschema van elke cursus. 

A1 niveau (beginner)

Het doel van deze cursus Spaans voor beginners is in de eerste plaats het verwerven van spreek- luister- en leesvaardigheid in het Spaans. Daarnaast wordt aandacht besteed aan schrijfvaardigheid. Vanaf de eerste les zal worden toegewerkt naar het voeren van eenvoudige gesprekken d.m.v. rollenspellen en situatieschetsen over allerlei thema’s uit het dagelijkse leven van Spanje.
Na afloop van de cursus Spaans A1 kunnen cursisten al eenvoudige gesprekken voeren in het Spaans en beschikken ze over een basiskennis van de Spaanse grammatica. Er wordt gewerkt aan het niveau A1 van het Europees Referentiekader.
Klik hier voor het lesschema van deze cursus.
 

A2 niveau

Als u een basiskennis van het Spaans heeft op A1+  niveau, dan hebt u al wat Spaans geleerd en dan kunt u met deze vervolgcursus A2 aan de slag.
Het doel van de cursus is het verbeteren en uitbreiden van de taalvaardigheid en de grammaticale en lexicale kennis. Ook bij deze cursus ligt de nadruk het verwerven van spreek- luister- en leesvaardigheid en wordt gebruik gemaakt van rollenspellen en situatieschetsen over allerlei thema’s uit het dagelijkse leven.
We gebruiken als basis het boek Aula Internacional 2 Nueva Edición. Verder lezen we een boekje op A2 niveau en een aantal tijdschriftartikelen. We werken aan een taaltaak en houden een kort vooraf ingeoefend praatje voor de klas.
Klik hier voor het lesschema van deze cursus.
 

B1 niveau

Klik hier voor het lesschema van deze cursus.

 

B2 niveau

Klik hier voor het lesschema van deze cursus.
 

Vakantiecursus, Spaans voor reizigers

Deze cursus Spaans voor de vakantie is bedoeld voor mensen die naar Spanje op vakantie gaan en in alledaagse en noodsituaties wat Spaans willen spreken. Allerlei praktische onderwerpen komen aan bod, zoals boodschappen doen, iets bestellen in een restaurant, kamperen en een hotel reserveren. Ook worden niet vergeten een bezoek aan de dokter en wat u bijvoorbeeld moet zeggen als u aangifte moet doen op een politiebureau of uw auto moet laten repareren.
Klik hier voor het lesschema van deze cursus.