Header

Cursussen Spaans op alle niveaus

La Academia biedt cursussen Spaans aan op alle niveaus, van A1 tot en met C1. De niveaus zijn gebaseerd op de normen van het Europees Referentiekader voor de talen van de Raad van Europa. Europa beschikt sinds 2001 over een Europees Referentiekader (het ERK) een uniforme indeling voor alle moderne vreemde talen. Met dit uniforme systeem kan iedere Europeaan zijn of haar talenkennis meten aan die van een andere inwoner van Europa. De niveaus van het ERK zijn beschreven voor spreek- en gespreksvaardigheid, lees-, schrijf- en luistervaardigheid. De beschrijvingen zijn functioneel: ze geven aan in welk soort situaties iemand zich kan redden, en de vereiste mate van correctheid van taalbeheersing.

 

Basisgebruiker -beginnerscursussen La Academia:

A1 : 3 cursussen van 13 lessen van 75 minuten  (A1.1, A1.2, A1.3) methode: Aula Plus 1

A2 : 3 cursussen van 13 lessen van 75 minuten  (A1.1, A1.2, A1.3) methode: Aula Plus 2 

Onafhankelijk gebruiker:

B1 : 4 cursussen van 13 lessen van 75 minuten (B1.1, B1.2, B1.3, B1.4) methode: Aula Plus 3

B2 : 5 cursussen van 13 lessen van 75 minuten Aula Plus 4 en 5 

Vaardig gebruiker:  speciale cursussen

C1 :  methode : El Ventilador / ed. Difusión

C2

 

Dit zijn niveaus van het Europees Referentiekader: 

 

Maak je website met Websitemachine.nl